top of page

Yin yoga, skaņa un ūdens

Kādēļ YIN YOGA un SKAŅAS apvienojums ir tik spēcīgs un dziedinošs instruments?


Ja mēs palūkojamies dziļāk tajā, ko cilvēkā izraisa jeb atraisa YIN YOGA, mēs nonākam pie apzīmējuma "dzīļu fitness". Tāds šis jogas atzars ir vistiešākajā nozīmē, jo piekļūst cilvēkam un atver viņu dziļumā.

Dzīļu darbs YIN YOGA praksē sākas ar to, ka tiek spēcīgi ietekmēti cilvēka dziļākie audi – fascijas –, kuras ietiecas visdziļākajos ķermeņa segmentos – locītavās, kaulos. Fascijas, kas satur ūdeni, ir cilvēka enerģētiskā/emocionālā matrica – "bibliotēka", kura nes sevī cilvēka individuālās pieredzes informāciju. To atverot vispirms ķermeņa līmenī, informācija sakustas arī cilvēka zemapziņā ("apspiesto mantu" krātuvē) un pakāpeniski tiecas nonākt cilvēka apziņā – vietā, kur var tikt atlaista, lai atbrīvotu tīru, tukšu vietu.

Šī jaunā, tīrā un tukšā vieta cilvēka ķermenī un apziņā izraisa to, ko mēdz dēvēt par apziņas paplašināšanos. Cilvēka individuālā apziņa, kura tikusi atbrīvota no cilvēku pašu ierobežojošām domformām, ir gatava atvērties, izplesties un ieraudzīt pasauli un tajā notiekošo daudz vieglākā, gaišākā un plašākā dimensijā.

Aptverot šo fenomenu, mēs varam vienīgi apbrīnot un dziļi pateikties Dabas, Dieva – ķermeņa gudrības – priekšā. Protams, lai ļautu šiem procesiem atraisīties un notikt, cilvēkam ir jāpieliek kādas pūles. Lai arī nelielas, YIN YOGA prakse ir pūles jeb darbs, ko cilvēks pats ar sevi spēj veikt, lai atbrīvotu sevi no pieredzes būvētiem prāta krātiņiem un tiem sekojošiem ķermeņa savilkumiem.


Kā šajā procesā piedalās gongi un dažādās skaņu "bļodas" jeb trauki un citas skaņu vibrācijas?

Skaņas dziedniecība ir tā, kurā cilvēkam, lai turpinātu jeb pabeigtu ķermeņa dzīlēs/fasciju ūdenī iekustināto procesu – pilnīgu sevi pašu graujošo zemapzinas saturu atlaišanu, nav nepieciešama vairs nekāda piepūle.

Ūdens ir tas, kurš skaņu/informāciju vada labāk nekā gaiss. Tas piedzīvojams, stāvot ezera krastā vasaras vakarā, kad līdz mums nonāk kāda tāla, acīm neredzama saruna no ezera otrā krasta.

Dziedinošās gongu vibrācijas, ietiecoties cilvēka ķermenī, tajā plūstošajos ūdeņos, palīdz izkustināt, izpludināt, izcelt un atbrīvot cilvēka ķermenī un zemapziņā mītošos saturus. Tos, kuri bremzē cilvēka apziņas paplašināšanos un ķermeņa pašatveseļošanos.

Kas ir šie cilvēku pašu bremzējošie saturi, kuri mīt viņa psihes neapzinātajā daļā, atstājot pēdas viņa ķermenī?

Vispazīstamākās ir dažādas emocionālas traumas, kuras cilvēks piedzīvojis agrīnā bērnībā, pusaudžu sarežģītajā pašizaugsmes laikā un arī vēlākajā dzīvē. Dažādas sāpes, aizvainojumi, spēcīgas emocijas, ko cilvēka psihe ir noslāpējusi un iestūmusi dziļi ķermeņa/zempaziņas dzīlēs, lai tās nebūtu jājūt – lai nebūtu tik sāpīgi dzīvot.

Vēl neapzināto/bremzējošo/ķermeni savelkošo saturu klāstā ietilpst dažādi psihes neapzinātās aizsardzības būvētie stereotipi, aizspriedumi un cietas, sīkstas "pārliecības" un "taisnības", kuras tur cilvēku saspringumā un neļauj viņam palūkoties uz sevi un pasauli plašāk, ar atvērtu prātu un sirdi.


Tāpat tur atrodami katram individuāli iesīkstējušie – reaktīvie/automātiskie (tādi, kuros nav apzinātības) – attieksmes un rīcības musturi jeb modeļi. Piemēram, automātiskas reakcijas kādā konkrētā un līdzīgās dzīves situācijās – apvainoties, noslēgties, agresīvi izreaģēt, krist bezspēcībā, izjust vainu, kaunu, bailes, trauksmi, vēlmi aizstāvēties, pierādīt, pretoties tad, kad neviens neuzbrūk utt. Un vēl daudz kas cits.

Katram šis bezapzinātais saturs un ēna, kā to nodēvējis psihoanalīzes guru Jungs, ir atšķirīgs. Jungs ir arī tas, kurš teicis - kad ēna tiek apzināta, tā zūd.

YIN YOGA ar tai sekojošo peldēšanos un mazgāšanos monohorda, gongu, zvanu vai citu skaņu instrumentu vibrācijās, ir neiedomājami spēcīgs instruments – vairāku dzīles attīrošu prakšu apvienojums, kurš


bez prāta analīzes spēj pakāpeniski izvilkt cilvēka apziņā viņa izstumtos saturus un caur apzināšanos un skaņu tos "izmazgāt" un atlaist.

Lai atslābinātos un atlaistu dzīļu līmenī, cilvēkam palīgā nāk skaņu instrumenti, kuru vibrācijas ietiecas tieši cilvēka ķermenī – viņa šūnās un DNS matricā. Tās ietiecas tieši sablīvējumu, salīmējumu un stīvumu vietās un ļauj tos atbrīvot. Gan ķermeniski, gan psihisiki. Gongu un bļodu dziedinošās skaņas ir tās, kuras spēj mainīt cilvēka DNS uzvedību – no slimas uz veselu, uz veselību meklējošu.

Šis ir fenomens, kurš, visticmāk, mainīs arī nākotnes terapiju uzsvarus, jo arvien vairāk prakšu pierāda, ka cilvēka sāpīgās pieredzes analīze šurpu/turpu/atpakaļ, ne vienmēr ir pietiekoši spēcīgs instruments, kas to ļautu pilnībā atlaist un cilvēkam izdziedināties. Jeb, lietojot zināmo frāzi – prātu ar prātu nevar izārstēt. Protams, analīze, pašizpēte, cēloņu/seku likumu izpratne var ļoti noderēt individuālos gadījumos, kad "izceltā" pieredze "prasās izrunājama" un "saliekama pa plauktiem". Vēl, saīsinot, par YIN YOGAs un SKAŅAS satikšanos varētu teikt tā – YIN YOGA ir tā, kura atver cilvēka fascijas un tajās plūstošajā ūdenī esošos meridiānus. Savukārt, prakses noslēgumā sekojošās dažādu instrumentu skaņu vibrācijas ir tās, kuras atvērtos meridiānus un ūdenī atrodamo informāciju “izmazgā “.

Un, runājot par YIN YOGA spēcīgo, stresu atbrīvojošo pēcefektu, tas, protams, arī nav viss. YIN YOGA ir vienreizējs instruments, kurš ļauj atlaist kontroli un uz brīdi atpūsties no vēlmes visu "turēt grožos". Protams, ikdienas dzīve atgriežas, un cilvēki atgriežas savos darbos, kuros bez plānošanas un kontrolēšanas neiztikt. Taču YIN YOGA dziļo sesiju pēcefekts iespiežas ķermeņa dzīlēs, ļaujot mums dzīvot arvien paļāvīgāk.

bottom of page