top of page

Traucējošas pārliecības un jūtas mūsos un to dziedināšana ThetaHealing® praksēs

ThetaHealing® praksēs mēs sadarbojamies ar Radītāju, Radīšanas Enerģiju un dziedināšanas procesā “izrokam” dažādas pārliecības, kuras mūsos “sēž” četros līmeņos – apzinātajā (tagad), ģenētiskajā (dzimta, gēni līdz 7. paaudzei), vēsturiskajā (kolektīvā bezapziņa, tautas programmas, egregori, inkarnācijas) un dvēseliskajā. Un tajos visos ir iespējams “izrakt” programmas un pārliecības, kuras mūs attālina no sevis un apgrūtina brīvu autentiskas dzīves dzīvošanu un sava izvēlētā Ceļa realizāciju visos līmeņos.

Darbojoties pāros un veicot “izrakumus” pašiem sevī, ātri vien noskaidrojas, ka bloķējošās pārliecības visiem cilvēkiem ir ļoti līdzīgas un daudzas pat vienādas. Tās "sēž" DNS struktūrās un tajās matērijās mūsu laukā, kuras zinātne vēl nav līdz galam izskaidrojusi.

ThetaHealing®, savienojoties ar Radīšanas Enerģiju (to pašu, ko saucam dažādi, atkarībā no mūsu katra ticības), notiek dziedināšana – ierobežojošo, bloķējošo programmu un jūtu apzināšanās, dzēšana un jauno lejuplāde. Process notiek laikā, kad smadzenēs dominē Theta viļņi un zemapziņa ir atvērta izmaiņām.


Man pašai ļoti patīk un ātri darbojas ThetaHealing® pamatmeditācija – savienošanās ar Radīšanas Enerģiju. Līdz šim tas bija process, kuru kopš bērnības darīju intuitīvi. Nu mana Dvēsele mani atvedusi pie diviem gaišiem skolotājiem, kas manī kaut kādas lietas “salikuši pa plauktiem”. Un man tas ļoti patīk un šajā dzīves brīdī noder.


Mūsu online kursā “Ķermenim un dvēselei”, mēs ThetaHealing® praksēs iesim uzreiz pēc dziļi atslābinošās yin jogas prakses. Šoreiz ThetaHealing® meditācijas ierakstīsim atsevišķos failos, lai jums tās paliek lejuplādei ar iespēju meditēt regulāri, līdz nekādi palīglīdzekļi vairs nav nepieciešami. Jo tāds jau ir visu prakšu galējais mērķis - kļūt brīviem no praksēm un dzīve kā prakse. Noturēt fokusu Tur, Augšā, nepārtraukti. ThetaHealing® ir kā treniņš, lai tas varētu notikt.

bottom of page