top of page

Pārdzimšana

Šis gads kā zelta sietiņš sijā, sijā un turpina sijāt joprojām. Brūk vecā pasaule, un brūk ilūzijas. Par sevi un par līdzcilvēkiem. Visdziļākā tumsa ir pirms gaismas dzimšanas, un arvien vairāk izceļas viss, kam būs jāizgaismojas. Cīnīties, konkurēt, kontrolēt, gribēt būt spožākam un labākam par citiem. Bradāt citiem pāri galvām, lai izceltu sevi. Lietot citus, lai izceltos pats. Tās ir īpašības un attieksme pret cilvēkiem un pret pasauli, kas kļūst arvien destruktīvāka, vardarbīgāka un pašiznīcinošāka pašam, ja netiek apzināta, mainīta un laicīgi pašizgaismota.

Nu jau pasaule mainās un transformējas ar tādu spēku, ka neredzēt redzamo vairs nav iespējams. Nav iespējams paslēpties un nomaskēties, cerot, ka redzīgie neieraudzīs. Ja vērtību maiņa nav notikusi pēdējos gados, nu tā tiek provocēta ar spiediena spēku.

Es šobrīd visā noraugos, piedalos un pateicos, ka dzīvoju siltā un gādīgā bišu stropā. Visu plānu un darbu sabrukums man ir ļāvis iekļūt jaunā pasaulē, kurā – tāpat kā agrāk, sēžu savā siltā virtuvītē, čubinot un darinot joprojām nesaplānojamos nākotnes plānus. Daži no tiem tomēr ir paspējuši iezīmēties un jau realizējas diezgan skaidri. Un tas notiek tieši tāpēc, ka esmu siltajā, gādīgajā un atbalstošajā bišu stropā, nevis viena pati.

Izrādās, ka cilvēki, kuri man šobrīd palīdz radīt jaunu pasauli – jaunu mājaslapu, jaunus kursus, kuros pirmo reizi būs arī skaistas, fiziski taustāmas lietiņas, jaunus skapja rokturīšus un vēl daudz visādas būtiskas lietas – to visu mēs šobrīd radām kopā ar maniem vistuvākajiem cilvēkiem. Ar tiem pašiem cilvēkiem, ar kuriem reizēm vairs nebija ne spēka, ne laika sazināties un satikties, kad skrējām, reizēm kā traki un apdulluši.

Sadarbība, nevis savstarpēja konkurence un sava svarīguma pārvērtēšana. Palīdzība, nevis mēģinājumi pacelties pāri citu galvām savā iedomātā svarīgumā. Dalīšanās, nevis saraušana sev. Tās visas ir jaunās pasaules izpausmes. Tās pašas pasaules, kurā caur turbulenci pamazām mēģinām nokļūt.


Līdz saulgriežiem vēl 18 dienas.

Pārdzimšanas brīdis ir pavisam tuvu.

Esam!

Comments


bottom of page