top of page

Kursu lietošanas noteikumi

ATTĀLINĀTO/INTERNETA TIEŠRAIŽU VAI TO IERAKSTU LIETOŠANAS NOTEIKUMI, UZ KURIEM REĢISTRĒJOTIES, DALĪBNIEKS PIEKRĪT PIRMS APMAKSAS VEIKŠANAS.
 

Attālinātās/interneta tiešraižu nodarbības vai to ieraksti (tālāk tekstā – “attālinātās nodarbības”) nav ārstnieciskās nodarbības un nav paredzētas individuālu fizisku vai psiholoģisku problēmu/slimību risināšanai un/vai ārstēšanai. 


Attālināto nodarbību organizētājs SIA “Tijas istaba”, reģ. nr. 40203222216 un vadītāja Tija Kazāka (tālāk tekstā – “organizators”) nevienā no virtuālās vides saziņas vietnēm nesniedz individuālas konsultācijas individuālu fizisku vai psiholoģisku problēmu risināšanai. 


Attālināto nodarbību dalībnieks/kursa pircējs (iegūst šo statusu pēc iepazīšanas ar šīm noteikumiem, privātumu politiku, personas datu aizsardzības noteikumiem un apmaksas veikšanas) uzņemas pilnīgu atbildību par savu fizisko un psiholoģisko veselības stāvokli attālināto nodarbību laikā un/vai to ietekmē.


Organizators neuzņemas nekādu atbildību par attālināto nodarbību dalībnieka/pircēja fiziskā un psiholoģiskā veselības stāvokļa izmaiņām nodarbību laikā un/vai to ietekmē.


Organizators neuzņemas nekādu atbildību un nerisina ar attālināto nodarbību dalībnieka/pircēja ar viedierīču tehniskajām problēmām saistītus jautājumus, kas traucē attālināto nodarbību dalībniekam/pircējam piekļūt interneta vietnē “Tijas istaba” iegādātajam saturam.


Attālināto nodarbību dalībnieki ievēro savstarpēju cieņu un konfidencialitāti. Pretējā gadījumā dalībnieks no grupas tiek izslēgts un apmaksātās nodarbības nesaņem.

 

Ja attālināto nodarbību dalībnieks/pircēja jebkādu iemeslu dēļ iegādātās attālinātās nodarbības neapmeklē vai apmeklē daļēji, samaksātā nauda nav atgūstama un to nav iespējams pārcelt uz citiem SIA “Tijas istaba” organizētajiem kursiem vai nodarbībām.


Attālinātās nodarbības ir SIA “Tijas istaba” īpašums. Tās ir aizliegts nodot trešajām personām vai pārpublicēt internetā/sociālajos tīklos! Pretējā gadījumā stājas spēkā personas datu aizsardzības un autortiesību likumdošana.


Organizators garantē reģistrācijas formā norādīto dalībnieka personas datu nenodošanu trešajām personām! 

bottom of page